Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Študentka Soňa Feješová získala 3. miesto na XI. ročníku...10. 11. 2021

Lekárska fakulta (LF) Ostravskej univerzity (OU) v Českej republike zorganizovala ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie, ktorej sa opäť zúčastnili...

STU, UK, RVŠ a ŠRVŠ spustili petíciu za zachovanie...10. 11. 2021

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za...

Zoznam kandidátov v riadnych voľbách do Študentskej rady...08. 11. 2021

Na volebné obdobie 2021-2024 - 11. novembra 2021.

Aktuálne informácie súvisiace s prerušením prezenčnej formy...05. 11. 2021

Situácia na 1. internej klinike JLF UK a UNM ani aktuálne neumožňuje zabezpečovať prezenčnú výučbu. Navyše sa k ním pridala aj Klinika pneumológie a...

Online týždeň vedy a techniky na JLF UK v Martine05. 11. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave a Jesseniova lekárska fakulta v Martine srdečne pozývajú žiakov ZŠ, študentov SŠ, učiteľov, ako aj širokú verejnosť na...

Riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl27. 10. 2021

AS UK uznesením č. 44/20.10.2021 vyhlásil riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024.

Spoločné vyhlásenie Vedenia JLF UK a Predsedníctva...27. 10. 2021

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) a Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK v Martine (AS JLF UK)...

Rektori požadujú stiahnuť novelu zákona o vysokých školách...26. 10. 2021

Dňa 26. októbra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie rozšíreného prezídia SRK za účasti členov kontaktnej skupiny pre novelizáciu vysokoškolskej legislatívy.

DEKANSKÉ VOĽNO všetkým študentom JLF UK21. 10. 2021

Utorok 2. novembra 2021.

Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona21. 10. 2021

Bratislava, 20. októbra 2021 - Dnes na Univerzite Komenského zasadal Akademický senát UK, ktorý rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Spolu...