Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Pozvánka pre zamestnancov fakulty11. 05. 2023

Základná organizácia OO pri JLF UK v Martine organizuje k MDD pre deti, členov OO, zamestnancov a rodinných príslušníkov jednodňový autobusový zájazd do ZOO a...

Islandská delegácia na JLF UK10. 05. 2023

V utorok 9. mája navštívila Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine delegácia z islandského mesta Akureyri.

Zasadnutie VR JLF UK10. 05. 2023

Stretnutie zástupcov UNM so študentmi JLF UK09. 05. 2023

Pozývame študentov Jesseniovej lekárskej fakulty na stretnutie so zástupcami vedenia UNM, vybraných kliník a pracovísk, ktoré sa uskutoční v stredu 10. mája o...

Rodinná dovolenka pre zamestnancov fakulty06. 05. 2023

Výbor odborovej organizácie pri JLF UK vás pozýva na rodinnú dovolenku do novej destinácie.

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní05. 05. 2023

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vyhlasuje výberové konanie na obsadenie neučiteľských pracovných miest.

5. Valčianske nástrahy04. 05. 2023

V mene vedenia Kliniky detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM Vás týmto srdečne pozývame na odborné podujatie 5. Valčianske nástrahy, ktoré...

Oznámenie o vyhlásení výberových konaní04. 05. 2023

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov.

10. ročník celoslovenskej kampane DO PRÁCE NA BICYKLI03. 05. 2023

Zapojte sa do výročného 10. ročníka celoslovenskej kampane DO PRÁCE NA BICYKLI, ktorá sa bude konať v termíne od 1. do 30. júna 2023. Kontaktnou osobou za JLF...