Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výučba v letnom semestri AR 2021/202218. 02. 2022

Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v letnom semestri akademického roka 2021/2022.

Rektorské voľno18. 02. 2022

Rektor UK Marek Števček udeľuje na pondelok 21. februára 2022 rektorské voľno pre všetkých študentov UK.

Vysvetľujeme a diskutujeme18. 02. 2022

Protestné prerušenie výučby dňa 21. 2. 2022 je vyjadrením odmietavého stanoviska UK k novele vysokoškolského zákona. Poďme spoločne diskutovať.

Hodnotenie pedagogického procesu na JLF UK17. 02. 2022

Milí študenti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 14. februára 2022 do 28. februára 2022 je možné zadať hodnotenie vyučujúcich a predmetov, ktoré ste...

Zasadnutie VR JLF UK14. 02. 2022

Výberové konanie na mobilitu stáž Erasmu+04. 02. 2022

Oddelenie programu Erasmus+ vyhlasuje výzvu na výberové konanie na mobilitu stáž Erasmu+ na akademický rok 2022/2023.

Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo03. 02. 2022

je študijný program sústavného vzdelávania pre sestry z klinickej praxe akreditovaný na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského (JLF UK) od roku...