Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Predvianočné stretnutie zamestnancov05. 12. 2022

Pozývame Vás na predvianočné stretnutie zamestnancov, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2022 o 13.00 hod vo foyeri Aula Magna.

Martinský klub medikov opäť pomáhal ľuďom v núdzi02. 12. 2022

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v spolupráci s Martinským klubom medikov zorganizovali v dňoch 2.11 - 25.11 zbierku trvanlivých potravín...

Prečítajte si najnovšie číslo časopisu Naša univerzita30. 11. 2022

V najnovšom čísle Našej univerzity nájdete opäť viacero zaujímavých tém. Zistite napríklad, čím žije naše študentstvo. Dokázali sa po pandémii vrátiť k...

52. celoslovenská pediatrická konferencia Galandove dni29. 11. 2022

V dňoch 24. a 25. novembra 2022 sa v priestoroch Aula Magna na Jesseniovej lekárskej fakulte uskutočnil 52. ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie...

Minor in Planetary Health28. 11. 2022

Aké sú strednodobé a dlhodobé dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie? Aké sú stratégie adaptácie ľudí na zmenu klímy v rôznych oblastiach sveta a ich vplyv na...

Deň otvorených dverí 2022 v rámci Týždňa vedy a techniky28. 11. 2022

V piatok 25. novembra 2022 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa organizoval v rámci Týždňa vedy a...

Zasadnutie AS JLF UK24. 11. 2022

Program k zasadnutiu AS JLF UK, ktoré sa uskutoční 28. novembra 2022 a 13:00 hod.

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY22. 11. 2022

Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť do 31.12.2022.

Galandove dni 202218. 11. 2022

Srdečne Vás pozývame na 52. celoslovenskú pediatrickú konferenciu Galandove dni, ktorá sa uskutoční 24. – 25. novembra 2022 v Aula Magna JLF UK v Martine.

Slávnostné odhalenie busty Jána Jessenia17. 11. 2022

V stredu 16. novembra 2022 sme verejnosti slávnostne predstavili bustu Jána Jessenia. Dielo Viliama Lovišku venované uplynulému 400. výročiu úmrtia Jána...