Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

8. ročník súťaže MedGames vyhrali tímy Jesseniovej...18. 10. 2023

V dňoch 13.-14. októbra 2023 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin uskutočnil 8. ročník medzinárodnej súťaže pre...

Dekanské voľno18. 10. 2023

V súvislosti so slávnostnou imatrikuláciou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. 10. 2023 v priestoroch Aula Magna JLF UK, udeľuje dekanka prof. MUDr. A....

Všeobecné voľby do AS UK – výsledky17. 10. 2023

Informácie o všeobecných voľbách do Akademického senátu UK v Bratislave. (17. októbra 2023) a návrh kandidátov.

Doplňovacie voľby do ŠČ AS JLF UK – výsledky17. 10. 2023

Informácie o doplňovacích voľbách do študentskej časti AS JLF UK (17. októbra 2023 ) a návrh kandidátov.

8. Valné zhromaždenie ŠRVŠ a Seminár o zabezpečovaní...17. 10. 2023

V dňoch 4. až 8. októbra 2023 sa v Novej Dubnici konal Seminár o zabezpečovaní kvality a ôsme Valné zhromaždenie Študenskej rady vysokých škôl.

10. Svetový deň trombózy17. 10. 2023

Dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenskej spoločnosti hemostázy a trombózy a Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM pozvali na jubilejný 10. ročník...

Cena literárneho fondu za najlepšiu prácu ŠVOČ17. 10. 2023

Študenti Jakub Topolan, Andrej Kollár a študentka Bc. Žaneta Hrbková získali od Literárneho fondu prémiu za najlepšiu prácu ŠVOČ a reprezentáciu slovenskej...

Zasadnutie Rady študijného programu všeobecné lekárstvo17. 10. 2023

Štvrtok 19. októbra 2023 o 10.00 hod. v zasadačke Vedeckej rady.

JLF UK opäť získala certifikát za zavedený a udržiavaný...11. 10. 2023

V roku 2019 bolo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) prijaté ambiciózne rozhodnutie vybudovať a implementovať systém manažérstva proti...

Na 7. Martinskom behu medikov sa vyzbieralo 11 675 EUR11. 10. 2023

Na charitatívnom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 23. septembra 2023, sa zaregistroval rekordný počet bežcov. Celý výťažok je venovaný Oddeleniu detskej...