Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Výberové konanie na postdoktorandské pobyty12. 07. 2021

Výberové konanie na postdoktorandské pobyty s termínom uzávierky 31. augusta 2021

Termíny promócií na JLF UK29. 06. 2021

Termíny promócií na Jesseniovej lekárskej fakulte vrátane živého vysielania.

Ocenenie pre zamestnancov UNM i študentov medicíny28. 06. 2021

V rámci slávnostného udeľovania verejných uznaní a ocenení mesta Martin za rok 2020, ktoré sa oficiálne uskutočnilo v priestoroch Slovenského komorného divadla...

JLF UK získala certifikát za zavedený a udržiavaný systém...23. 06. 2021

V dňoch 15.-16.6.2021 sa uskutočnil certifikačný audit spoločnosťou ELBACERT, a.s., ktorý bol úspešne ukončený a JLF UK získala certifikát, ktorým sa...

PIATE ČÍSLO NAŠEJ UNIVERZITY22. 06. 2021

Univerzita by bez študentov nemala veľké opodstatnenie. Práve oni sú zmyslom jej existencie a najvernejším odrazom jej kvality. Preto sme piate číslo nášho...

Ocenenia 202022. 06. 2021

Ocenenia za významné vedecko-výskumné, publikačné aktivity a zásluhy o rozvoj odboru a spoločnosti v roku 2020.

Zasadnutie AS JLF UK 22. 06. 2021

Aj tohto roku sa naša fakulta zapojila do celonárodnej...18. 06. 2021

Máme registrovaných 54 tímov a dokopy úctyhodných 206 súťažiacich. Chránime životné prostredie i zdravý životný štýl.

Online forma štátnej skúšky - 25. týždeň18. 06. 2021

Živé audio prenosy zo štátnych skúšok na JLF UK v Martine

Akreditácia nového študijného programu ďalšieho vzdelávania10. 06. 2021

Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia