Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a 

v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2018/2019 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2018/2019 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo – denné Bc. štúdium

Študijný program pôrodná asistencia – denné Bc. štúdium

 -

Študijný program verejné zdravotníctvo – denné Bc. štúdium

 - 

Študijný program verejné zdravotníctvo – denné Mgr. štúdium

Praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce – 15.5.2019,

Teoretická časť ŠS – 16.5.2019