Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok AR 2022/2023


Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2022/2023 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2022/2023 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma

22.-26.05.2023 – praktická ŠS, 29.05-05.06.2023 – Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

16.01.-20.01.2023 (voliteľný modul)

29.05.-05.06.2023 - ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

15.-19.05.2023 - praktická ŠS, 22.05.-26.05.2023 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma 22.05.-26.05.2023 – ŠS Pôrodná asistencia II. a obhajoba diplomovej práce

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

15.05.2023 - praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

16.05.2023 – teoretická  časť ŠS

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná forma

17.05.2023 – praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce,

18.05.2023 – teoretická  časť ŠS