Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok AR 2019/2020

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2019/2020 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2019/2020 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo – denné Bc. štúdium

18.-22.05.2020 – praktická ŠS, 01.06-05.06.2020 – Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo – denné Mgr. štúdium 01.06.-05.06.2020 – ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce

Študijný program pôrodná asistencia – denné Bc. štúdium

25.05. – 30.05.2020 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia – externé Mgr. štúdium

25.05.-30.05.2020 – ŠS Základný modul a obhajoba diplomovej práce

01.06.-05.06.2020 – voliteľný modul

Študijný program verejné zdravotníctvo – denné Bc. štúdium

18.05.2020 – praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

19.05.2020 – teoretická  časť

Študijný program verejné zdravotníctvo – denné Mgr. štúdium

20.05.2020 – praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce,

21.05.2020 – teoretická časť ŠS