Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok AR 2023/2024

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom

Podľa rozvrhu AR 2023/2024 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky a študijné skupiny (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program zubné lekárstvo

Podľa rozvrhu AR 2023/2024 pre jednotlivé predmety štátnej skúšky  (zverejnené na webovej stránke v časti rozvrhy)

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná a externá  forma

20.–24.05.2024 – praktická ŠS, 27.05 – 04.06.2024 – ŠS

Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba bakalárskej práce

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma

27.05 – 04.06.2024 – ŠS Ošetrovateľstvo II., Obhajoba diplomovej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma

13. – 17.05.2024 - praktická ŠS, 20.05. – 24.05.2024 – ŠS Pôrodná asistencia I. a obhajoba bakalárskej práce

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) – externá forma

20.05. – 24.05.2024 – ŠS Pôrodná asistencia II. a obhajoba diplomovej práce

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná forma

13.05.2024 – praktická časť ŠS a obhajoba bakalárskej práce,

14.05.2024 – teoretická  časť ŠS

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná forma

15.05.2024 – praktická časť ŠS a obhajoba diplomovej práce,

16.05.2024 – teoretická  časť ŠS