Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny promócií

 

Termíny promócií pre AR 2018/2019

3.7. 2019 - promócie absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov a UTV

14.00 hod. - absolventi študijného programu verejné zdravotníctvo – mgr

15.00 hod. - absolventi UTV

 

4.7.2019 - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v časovom členení: 

8.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ

10.00 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ  a zubné lekárstvo

11.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ

13.00 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 

14.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 

16.00 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ