Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny promócií

Promócie v akademickom roku 2023/2024

02. 07. 2024 (utorok) - promócie absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov 1. stupňa

09:00 Bc.

11:00 Bc.

13:00 UTV

 

03. 07. 2024 (streda) - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom, v jazyku anglickom, absolventov študijného programu zubné lekárstvo a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov 2. stupňa

09:00 Mgr.

11:00 VLEN

13:00 VLEN

15:00 VL - 1. skupina + ZL

 

04. 07. 2024 (štvrtok) - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom

09:00 VL - 2. skupina

11:00 VL - 3. skupina

13:00 VL - 4. skupina

15:00 VL - 5. skupina