Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny promócií

Promócie v akademickom roku 2022/2023

06. 07. (štvrtok) - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov v časovom členení: 

09.00 hod.- absolventi nelekárskych študijných programov – Bc. (OS) - nácvik o 8.15 hod.

10.15 hod. - absolventi nelekárskych študijných programov – Bc. (VZ, PA) - nácvik o 9.30 hod.

12.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 1 - nácvik o 11.30 hod.

14.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 2 - nácvik o 13. 30 hod.

16.00 hod. - absolventi UTV - nácvik o 15.00 hod.

 

07. 07. (piatok) - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov v časovom členení: 

09.00 hod. - absolventi nelekárskych študijných programov – Mgr. (OS, VZ, PA) - nácvik o 8.15 hod.

10.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 1 - nácvik o 9.30 hod.

12.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 2 - nácvik o 11.30 hod.

14.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 3 + ZL - nácvik o 13.30 hod.

16.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 4 - nácvik o 15.30 hod.