Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny promócií

Akademický rok 2019/2020

02.07.2020 (štvrtok) - promócie absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov, UTV a absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom

9.00 hod. - absolventi nelekárskych študijných programov – bc. štúdium 

10.00 hod.- absolventi nelekárskych študijných programov – mgr. 

11.00 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 

12.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v AJ 

14.00 hod. - absolventi UTV 

 

03.07.2020 (piatok) - promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo  v jazyku slovenskom a študijného programu zubné lekárstvo v časovom členení: 

9.00 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 

10.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ  a zubné lekárstvo 

12.00 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ 

13.30 hod. - absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ