Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Termíny promócií

Rozpis promócií v akademickom roku 2023/2024

Na slávnostnú promóciu je nutné sa dostaviť 1,5 hodiny pred jej začiatkom z dôvodu nevyhnutnosti absolvovania nácviku.


02. 07. 2024 (utorok)

Promócie absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov 1. stupňa

03. 07. 2024 (streda) 9:00 - 11:00

Promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom, v jazyku anglickom, absolventov študijného programu zubné lekárstvo a absolventov nelekárskych zdravotníckych študijných programov 2. stupňa

03. 07. 2024 (streda) 11:00 - 15:00

04. 07. 2024 (štvrtok)

Promócie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom