Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

UPOZORNENIE

Zdravotné poistenie

Upozornenie ohľadne zdravotného poistenia pre doktorandov:

Zdravotné poistenie doktorandov je upravené v § 11 ods. 7 písm. t) zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení ...

Podľa citovaného § ods. (7) Štát je platiteľom poistného za ...

t) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

Publikačná činnosť - evidencia - AKAS

Bližšie informácie nájdete tu 

Odovzdávanie diplomov o ukončení III. stupňa VŠ štúdia

OZNAM