Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

INFORMAČNÉ LISTY

7.1.2. anatómia, histológia a embryológia

Informačný list predmetu JLF/3 - AHE- 001-004

7.1.3. normálna a patologická fyziológia

Informačný list predmetu JLF/3 NaPF - 001-004

7.1.4. vnútorné choroby

Informačný list predmetu JLF/3 VCH - 001-004

7.1.7. chirurgia

Informačný list predmetu JLF/3 CHI - 001 - 004

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo

Informačný list predmetu JLF/3 GYP - 001 - 004

7.1.10. pediatria

Informačný list predmetu JLF/3 PED - 001 - 004

7.1.11. neurológia

Informačný list predmetu JLF/3 NEU - 001 - 004

7.1.13. dermatovenerológia

Informačný list predmetu JLF/3 DER - 001 - 004

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia

Informačný list predmetu JLF/3 ARO - 001 - 004

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo

Informačný list predmetu JLF/3 PAS - 001 - 004

7.1.26. klinická farmakológia

Informačný list predmetu JLF/3 KLF - 001 - 004

7.1.27. lekárska biofyzika

Informačný list predmetu JLF/3 LKB - 001 - 004

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Informačný list predmetu JLF/3 LKFB - 001 - 004

7.3.2. farmakológia

Informačný list predmetu JLF/3 FAR - 001 - 004

7.4.2. verejné zdravotníctvo

Informačný list predmetu JLF/3 VZD - 001 - 004

7.4.1. ošetrovateľstvo

Informačný list JLF/3 - OSE_001 - 004