Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Expertná kolposkopia

Odborný garant:

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01  Martin

kamil.biringer@uniba.sk

 


Dĺžka trvania certifikačnej prípravy:   1 rok     

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

<output><article class="span9">

Odborný garant:

MUDr. Kamil Javorka, PhD.

Urologická klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01  Martin

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   3 roky     

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

        

</article> </output>