Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných pruchách hemostázy

Odborný garant:

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Klinika hematológia a transfuziológie JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01 Martin

jan.stasko@uniba.sk


Certifikačný študijný program nadväzuje na špecializáciu v v odbore hematológia a transfuziológia alebo pediatrická hematológia a onkológia.

Dĺžka trvania certifikačného programu:   2 roky

 

Projekt certifikačného programu

Časovo-tematický plán štúdia

pokyny pre spracovanie odbornej prednášky

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy