Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

informácie o zamestnancoch

DOKTORANDI - dennej formy štúdia

Priezvisko a meno, titul e-mail telefón VoIP
MUDr. Andrea Hamráková   klinika psychiatrie UNM Martin
MUDr. Radovan Wiszt wiszt@gmail.com 043 - 2633 451 41 451
Ing. Juliana Topercerová Hanusrichterová - t.č. zahr. štud.pobyt j.topercerova@gmail.com 043 - 2633 452 41 452
Mgr. Jana Adamčáková jana.adamcakova@gmail.com 043 - 2633 473 41 473
Mgr. Nikoleta Mažgútová - t.č. MD nikoleta.mazgutova@gmail.com 043 - 2633 451 41 451
MUDr. Lucia Bóna Olexová - t.č. MD olexova10@uniba.sk 043 - 2633 678 41 678
Mgr. Romana Paľová Barošová - t.č. MD palovaroma@gmail.com 043 - 2633 473 41 473

DOKTORANDI - externej formy štúdia

Mgr. Vladimír Mičieta


VEDECKO-VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

Meno a priezvisko, titul e-mail telefón VoIP
Ing. Barbora Czippelová, PhD. barbora.czippelova@uniba.sk 043 - 2633 451 41 451
Ing. Zuzana Turianiková, PhD. zuzana.turianikova@uniba.sk 043 - 2633 451 41 451
RNDr. Maroš Kolomazník, PhD. kolomaznik1@uniba.sk 043 - 2633 473 41 473
Ing. Jana Čerňanová Krohová, PhD. - t.č. MD jana.krohova@uniba.sk 043 - 2633 473 41 473
RNDr. Petra Košútová, PhD. petra.kosutova@uniba.sk 043 - 2633 473 41 473
Ing. Zuzana Višňovcová, PhD. zuzana.visnovcova@uniba.sk 043 - 2633 678 41 678
MUDr. Nikola Ferencová, PhD. nikola.ferencova@uniba.sk 043 - 2633 678 41 678

OSTATNÍ PRACOVNÍCI

Priezvisko a meno e-mail telefón VoIP
Hutko Miroslav, Ing. mhutko@uniba.sk 043 - 2633 826 41 826; 41 833;
Kulišková Darina darina.kuliskova@uniba.sk 043 - 2633 458 41 458; 41 471;
Laučeková Anna anna.laucekova@uniba.sk 043 - 2633 404 41 404
Pašková Jarmila --- 043 - 2633 404 41 404
Nebehajová Lýdia fyzl@uniba.sk; lydia.nebehajova@uniba.sk 043 - 2633 404 41 404; 41 823;
Petrášková Mária, Ing. maria.petraskova@uniba.sk 043 - 2633 423 41 423
Remišová Zuzana zuzana.remisova@uniba.sk 043 - 2633 458 41 458; 41 471;