Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

história

 

Výučba fyziológie ako základného medicínského predmetu sa začala v pobočke Lekárskej fakulty UK v Martine v školskom roku 1966/67. Pri začiatkoch výučby boli pracovníci Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave, najmä prednosta Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc. a jeho spolupracovníci – docenti a asistenti (V. Kirilčuk, B. Brozman, J. Hájek, P. Sedlák a V. Štulrajter), ktorí pravidelne dochádzali do Martina a zabezpečovali teoretickú i praktickú výučbu fyziológie spolu s prvým asistentom ústavu MUDr. Albertom Stránskym (1966  –  1984). V tomto období už boli k dispozícii priestory pre praktickú výučbu v budove bývalého Pedagogického inštitútu na Muzeálnej ulici (t.č. na Malej Hore). Prednášky sa v prvých rokoch uskutočňovali v priestoroch Slovenského národného múzea a strednej priemyselnej školy.

viac ...