Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

organizované podujatia

96. Fyziologické dni, Martin, 4.2. - 6.2.2020

89. Fyziologické dni Praha; FEPS Barcelona; 2012

XXIII. Martinské dni dýchania; ORPHEUS Workshop, Martin; 2012

Deň otvorených dverí, 2016

Deň otvorených dverí, 2016