Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

zamestnanci

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 422
41422
41221, 41315
41309

Ing. Miroslav Hutko

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826
41826, 41833

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 401
41401

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 451
41451
41677

Darina Kulišková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 458
41458

Anna Laučeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
administratívny zamestnanec, i. n.
043/2633 404
41404

MUDr. Zuzana Lazarová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 404
41404
41676

RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41473

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 404
043/2633 454
043/4326 334
41454
BioMed, Malá Hora 4C, 2. poschodie, Ústav fyziológie, 3.50
41681

Lýdia Nebehajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 404
41404
41472, 41473
[1] 2