Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

zamestnanci

..

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 422
VoIP
41422
Poznámka
41309
Publikačná činnosť

Ing. Miroslav Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborník v informatike pre technické odb
Telefón
043/2633 826
VoIP
41826, 41833
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 401
VoIP
41401
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 451
VoIP
41451
Poznámka
41677
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Kopincová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 452
VoIP
41452
Publikačná činnosť

Darina Kulišková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 458
VoIP
41458

Anna Laučeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
administratívny zamestnanec, i. n.
Telefón
043/2633 404
VoIP
41404

MUDr. Zuzana Lazarová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 404
VoIP
41404
Poznámka
41676
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4326 334
VoIP
41454
Poznámka
41681
Publikačná činnosť

Lýdia Nebehajová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
sekretárka
Telefón
043/2633 404
VoIP
41404
Poznámka
41472, 41473