Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť - akad. rok 2022/2023


Názov témy: Mental “well-being” - efekt neurofeedback

Školiteľ: MUDr. Nikola Ferencová, PhD., Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 5.

E-mail: nikola.ferencovauniba.sk; zuzana.visnovcovauniba.sk

Téma rezervovaná.


 

Názov témy: Zmeny hemodynamických parametrov u mladých obéznych pacientov

Školiteľ: Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 3. - 5.

E-mail: michal.javorkauniba.sk

 


Názov témy: Poškodenie pľúc dvojitým inzultom – klinicky relevantný model pre testovanie liečby? 

Školiteľ: RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: maros.kolomaznikuniba.sk

 


Názov témy: Autonómna regulácia činnosti srdca u mladých ľudí s nadváhou a obezitou: efekt zníženia hmotnosti

Školiteľ / Tutor: MUDr. Zuzana Lazarová, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: zuzana.lazarovauniba.sk

 


Názov témy: Liečba experimentálneho syndrómu akútnej respiračnej tiesne pomocou syntetického surfaktantu

Školiteľ: RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: pavol.mikolkauniba.sk