Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť - akad. rok 2019/2020

Téma:              Vplyv lipopolysacharidu na expresiu surfaktantových proteínov

Školitelia:        RNDr. Maroš Kolomazník, PhD., RNDr. Zuzana Nová

Riešitelia:        Eliška Medveďová, Milada Magulová, Tamara Juhos