Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť - akademický rok 2023/2024


Názov témy:

Pomer neutrofilov k lymfocytom (NLP) – sľubný biomarker pre stanovenie zmien psychického zdravia? 

Školiteľ: MUDr. Nikola Ferencová, PhD., Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: nikola.ferencovauniba.sk; zuzana.visnovcovauniba.sk


Názov témy:

Zmeny hemodynamických parametrov u mladých obéznych pacientov

Školiteľ: Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 3. - 5.

E-mail: michal.javorkauniba.sk


Názov témy: 

Ovplyvňuje pľúcny surfaktant funkciu hladkého svalu dýchacích ciest? 

Školiteľ: Ing. Juliana Hanusrichterová, PhD., RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: topercerova4uniba.sk, maros.kolomaznikuniba.sk


Názov témy:

Respiračné zmeny po intrapulmonálnej antioxidačnej liečbe na králičom modeli akútneho poškodenia pľúc. 

Školiteľ: RNDr. Pavol Mikolka, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

E-mail: pavol.mikolkauniba.sk

Téma je už obsadená.


ŠVOČ na ústave ...viac