Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť - akad. rok 2018/2019

Názov témy: Kardiovaskulárne zmeny počas zívania

Školiteľ: prof. MUDr. Michal Javorka, PhD., MUDr. Radovan Wiszt

Minim. požadovaný ročník: 2.

mjavorka@jfmed.uniba.sk; 043/2633451


Názov témy: Akútne poškodenie pľúc a systémová odpoveď organizmu 

Školiteľ: RNDr. P. Košútová, PhD., doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

mokra@jfmed.uniba.sk; 043/2633454


Názov témy: Odpoveď pľúc na dvojitý inzult a možnosti jej ovplyvnenia

Školiteľ: RNDr. M. Kolomazník, PhD.,  RNDr. J. Kopincová, PhD.

Minim. požadovaný ročník: 2.

maroskolomaznik@gmail.com; 043/2633473

Téma obsadená