Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Vedúca ústavu:  

Doc. MUDr. Elena Nováková ,PhD.

 

Telefón:   +421 432633618 

email:  novakova(at)jfmed.uniba.sk

 

Odborný asistent:  MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Telefón:  +421 432633605  

email:  neuschlova(at)jfmed.uniba.sk

Odborný asistent:  MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Telefón:  +421 432633605  

email: vladimira.sadlonovajfmed.uniba.sk

Odborný asistent:  MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Telefón:   +421 432633605

email:  kompanikova(at)jfmed.uniba.sk 

 

Laborantky:

Katarína Kramárová

Viera Kšenzuliaková

Jana Čavojová

Ingrid Petríková

Anna Násadová

 

 

 

Jana Jankovíchová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605
41605

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636
41636
41647

Katarína Kramárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605
41605

Viera Kšenzuliaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

Anna Násadová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 605
41605
41648

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
Docent
043/2633 618
41618

Ingrid Petríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605
41605

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 610
41610
[1]