Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff of the Department

Jana Jankovíchová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636

Katarína Kramárová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

Viera Kšenzuliaková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

Anna Násadová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 605

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
Docent
043/2633 618

Ingrid Petríková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 610
[1]