Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizačná štruktúra

Vedúca ústavu:  

Doc. MUDr. Elena Nováková ,PhD.

Telefón:   +421 432633618 

email:  novakova(at)jfmed.uniba.sk

 

Sekretariát:

Ing. Jana Nováková

Telefón:   +421 432633605

email: mbimjfmed.uniba.sk

 

Odborný asistent:  MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Telefón:  +421 432633605  

email:  neuschlova(at)jfmed.uniba.sk

Odborný asistent:  MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Telefón:  +421 432633605  

Odborný asistent:  MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Telefón:   +421 432633605

email:  kompanikova(at)jfmed.uniba.sk 

Laborantky:

Katarína Kramárová

Viera Kšenzuliaková

Jana Čavojová

Ingrid Petríková

Anna Násadová