Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

Zmena v organizácii odovzdávania záverečných prác v AR 2021/22:

Odovzdanie diplomovej práce sa realizuje len v elektronickej forme, elektronicky sa budú  podpisovať aj licenčné zmluvy. Študenti už licenčné zmluvy netlačia.

 

Bakalárske štúdium

 

  • Témy bakalárskych prác pre študijný odbor pôrodná asistencia 2021/22

 

Magisterské štúdium

 

 

Rigorózne konanie

  • Témy rigoróznych prác pre študijný program pôrodná asistencia 2021/22