Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie

 

 Bakalárske štúdium

 

  • Témy bakalárskych prác pre študijný odbor pôrodná asistencia 2022/23
  • Otázky na štátnu skúšku z pôrodnej asistencie I v akademickom roku 2022/2023

 

Magisterské štúdium

 

 

Rigorózne konanie

 

  • Témy rigoróznych prác pre študijný program pôrodná asistencia 2021/22

 

Programy sústavného vzdelávania

 

Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia