Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne vzdelávanie

Doktorandské štúdium

Akreditácia pre vedný odbor ošetrovateľstvo

 

Školitelia doktorandského štúdia a témy:

Školiteľka:   doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Názov témy:   Rizikové správanie adolescentov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu

Doktorandka:  Mgr. Radoslava Cifríková (3. ročník)