Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 421
VoIP
41421
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 429
VoIP
41429
Poznámka
41477, 41478
Publikačná činnosť

PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 428
VoIP
41428
Poznámka
fax:043/4906712
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 430
VoIP
41430
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 430
VoIP
41430
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 467
VoIP
41467
Publikačná činnosť

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 430
VoIP
41430
Poznámka
41416
Publikačná činnosť

Mgr. Anita Hlušeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 409
VoIP
41409

Mária Stuchlá

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 409
VoIP
41409

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii