Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421
41421

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
41429
41477, 41478

Mgr. Anita Hlušeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
41409

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428
41428
fax:043/4906712

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430
41430

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430
41430

Jana Sumková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467
41467

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416
41416