Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 421
VoIP
41421
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 429
VoIP
41429
Poznámka
41477, 41478
Publikačná činnosť

PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 428
VoIP
41428
Poznámka
fax:043/4906712
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 430
VoIP
41430
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 430
VoIP
41430
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 467
VoIP
41467
Publikačná činnosť

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 430
VoIP
41430
Poznámka
41416
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Betušová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
lektor vysokej školy, univerzity

PhDr. Zuzana Nepelová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Anita Hlušeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 409
VoIP
41409

Mária Stuchlá

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 409
VoIP
41409

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii