Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Clinic of Psychiatry - Employees

Prednosta:Doc.MUDr. Igor O n d r e j k a, PhD.ondrejka@jfmed.uniba.sk
Zástupca pre pedagogickú činnosť:MUDr.PhDr. Igor Hrtánek, PhD. hrtanek@jfmed.uniba.sk
Odborní asistenti :

MUDr. PHDr.  Igor Hrtánek, PhD. 

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

 

Interní doktorandi :

 

MUDr. Andrea Hamráková

MUDr. Peter Huťka

MUDr. Zuzana Muchová

Sekretariát:Viera Struhárikovápsch@jfmed.uniba.sk

 

 

 

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Andrea Gurová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 722

MUDr. Miloslav Oppa, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Struháriková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723
[1]