Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MDDr. Sarah Kalmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Libuša Kovalská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MDDr. Maroš Kúdelčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Monika Lettrichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 716
41716

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 357

MDDr. Filip Matia

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MDDr. Mária Michálková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 716
41716

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
1 [2] 3 4