Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
043/4131 895
VoIP
41716
Note
043/4203880,043/4203350, 41737, 41773
Publications

MDDr. Martin Bačinský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Viera Buchová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Publications

MUDr. Mária Hnátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/4131 895
VoIP
41738
Note
41762,043/4203350
Publications

Leonard Janík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Telephone
043/2633 491
VoIP
41491
Room
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

MUDr. Radko Janovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

MUDr. Janka Jenčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Libuša Kovalská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Publications