Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Miroslav Bórik

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor operačných systémov
043/2633 323
043/2633 800
0917 765 378

Ing. Miloslav Čutka

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
043/2633 216

Alena Donáthová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Vladimír Gíreth

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 220

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 218

Mgr. Miloš Hrabovský

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330

Ing. Anton Hutko

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080

Ing. Katarína Korenčiaková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
+42132633 329
314
41329

Mgr. Peter Mičko

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 222
[1]