Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2020

Zasadnutie vedeckej rady

foto Uhrín Peter

Otvorenie novej klinickej výučbovej zubnolekárskej ambulancie JLF UK v UN v Martine

foto Bačinský Martin
 

XVIII.Martinské dni imunológie

foto Šulov
 
 

Testovanie študentov pred zahájením zimného semestra

foto Uhrín

Zasadnutie senátu

foto Šulov
 

Letný semester 2019/2020, skúšky, dištančné vzdelávanie, život na fakulte

foto Uhrín, Šulov
 

Týždeň slovenských knižníc v Akademickej knižnici JLF UK

foto Šulov
 

Využitie umelej inteligencie v medicíne a rádiológii

foto Šulov
 

III. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

foto Šulov

Vedecká konferencia doktorandov

foto Uhrín
 

Kurz medicínskeho vzdelávania

foto Uhrín
 
 

Kurz metodológie vedeckej práce

foto Uhrín
 
 

96.Fyziologické dni

foto Šulov, Uhrín
 

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte

foto Šulov
 
 

Spolupráca SVC a Slovenský zväz zdravotne postihnutých - návšteva simulačného centra 2

foto Šulov
 

UTV - návšteva simulačného centra

foto Šulov
 

Adventné stretnutie 2019 - uvedenie knihy o JLF UK v Martine pri príležitosti 50.výročia

foto Šulov
 
 

Beánie

foto Uhrín
 
 

Vzdelávam sa na Slovensku

foto Uhrín
 

#MYSMEEU

foto Uhrín

51. celoslovenská pediatrická konferencia - Galandove dni

foto Uhrín
 

Spomienkové stretnutie k novembru 1989

foto Šulov
 
 

Deň otvorených dverí

foto Uhrín, Šulov
 

Medgames 2019

foto Uhrín
 
 

Zlatá promócia absolventov 1969

foto Uhrín