Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2017

Slávnostné vianočné postátie

foto Šulov

Seminár Biomedu

foto Uhrín

Odborná prednáška - divízia Molekulová medicína

foto Uhrín
 
 

12.Slovenský pediatrický kongres - 49.Galandove dni

foto Šulov
 
 

Medgames 2017

foto Šulov

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, budúcnosť biomedicínskeho výskumu a vývoja v SR – celoslovenský workshop

foto Uhrín
 

Zlatá promócia absolventov LFUK 1967

foto Uhrín

Martinský deň cievnej chirurgie - krst knihy

foto Šulov
 

Seminár BioMedu - Divízia molekulová medicína

foto Uhrín

14. Vedecká konferencia doktorandov JLF UK

foto Uhrín

Slávnostná imatrikulácia

foto Uhrín

Seminár BioMedu - Divízia Respirológia

foto Uhrín
 

4. svetový deň trombózy

foto Uhrín
 

CEVED - Možnosti štipendií do zahraničia

foto Šulov
 

Návšteva bieloruských partnerov v Martinskom biomedicínskom centre

foto Šulov
 
 

IX.Haľákové dni

foto Šulov
 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018

foto Uhrín
 
 

Seminár BioMedu - Centrálny zverinec

foto Šulov

7. česko - slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

foto Uhrín

Detská univerzitka

foto Uhrín

Slávnostné promócie - všeobecné lekárstvo

foto Uhrín
 
 

Slávnostné promócie - UTV

foto Uhrín
 

Slávnostné promócie - nelekárskych zdravotníckych študijných programov

foto Uhrín

(copy 3)

Športový deň dekana JLF UK

foto Šulov
 

Výstava súťažných návrhov Nemocnica budúcnosti Martin

foto Šulov
 
 

Prijímacie skúšky na JLF UK-Martin

foto Šulov
 
 

Ustanovujúce zasadnutie AS JLF-UK

foto Šulov
 

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

foto Uhrín
 
 

Právne formy podnikania - CEVED

foto Šulov
 

Výročná schôdza odborového zväzu - Medzinárodný Deň matiek

foto Šulov

XI.Neonatologické dni

foto Šulov
 
 

Akademický senát

foto Šulov
 
 

Slávnostné stretnutie prvých absolventov JLF-UK (z roku 1965)

foto Šulov
 
 

Šteinerov chirurgický deň

foto Šulov
 

Sadenie stromčekov

foto Šulov

Oboznámenie sa s problematikou certifikácie

foto Uhrín
 

XXXVIII. ŠVOČ

foto Šulov
 
 

Návšteva delegácie z Bieloruska

foto Šulov

XXII.Šubjakov deň

foto Šulov
 

XV.Martinské dni imunológie

foto Šulov
 

CEVED - Využitie výsledkov výskumu a vývoja

foto Šulov
 

Diskusia s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom

foto Uhrín
https://www.youtube.com/watch?v=vNXch0dQBuA
 
 

Seminár Biomedu - Prediagnostika patentového konania

foto Šulov

Seminár - Aktuálne možnosti štipendií

foto Uhrín
 
 

Fakultná vedecká konferencia

foto Uhrín

Kurz metodológie vedeckej práce

foto Uhrín
 
 

Seminár BioMedu

foto Uhrín
 
 

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 
 

CEVED - Informačný deň

foto Uhrín

Návšteva UTV v simulačnom centre

foto Šulov
 
 

Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK - Martin

foto Šulov

Rýchly prístup do archívu:

2016

2015

2014

2013