Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2018

Vianočné postátie 2018

foto Šulov
 

32. Slovenský a Český neurologický zjazd

foto Šulov
 
 

50. celoslovenská pediatrická konferencia

foto Šulov

Študentská kvapka krvi

foto Šulov
 

Biomed - Prednáška doc. MUDr. Mareka Mráza, PhD.

foto Uhrín
 

MedGames 2018

foto Šulov
 
 

Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK

foto Šulov
 
 

ThermoFisher Scientific RNA & DNA day - CEVED

foto Ceved
 

Predstavenie kandidátov na funkciu dekana JLF UK

foto Šulov, Uhrín
 
 

Deň otvorených dverí

foto Šulov
 
 

Návšteva Štefánikovho ústavu predsedov Parlamentu SR a CR pri príležitosti 100. výročia od podpisu Martinskej deklarácie

foto Šulov

Slávnostné imatrikulácie

foto Uhrín
 
 

III. MARTINSKO-OSTRAVSKÉ DNI

foto Uhrín
 

15. Vedecká konferencia doktorandov

foto Uhrín
 
 

XII. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

foto Uhrín
 

Zlatá promócia

foto Uhrín
 

5. Svetový deň trombózy

foto tajpan

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

foto Uhrín
 
 

Detská univerzitka - Promócie, prednášky

foto Uhrín

Detská univerzitka - Imatrikulácie

foto Uhrín

Stretnutie dekana JLF UK so zamestnancami pri príležitosti významných životných a pracovných jubileí v 2. štvrťroku 2018

foto Šulov

Slávnostné promócie - zahraniční študenti

foto Uhrín
 

Slávnostné promócie

foto Uhrín
 

Slávnostné promócie - UTV

foto Uhrín
 
 

Do práce na bicykli 2018

foto Šulov
 

XXVI. Martinské dni dýchania - Cough It Up

foto Šulov
 
 

XXVI. Martinské dni dýchania

foto Šulov
 

41. Dni lekárskej biofyziky

foto Šulov
 
 

XXV. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze

foto Šulov

XII. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI

foto Šulov
 
 

Výročná členská schôdza Odborového zväzu

foto Šulov

Why to become a medical scientist? prof. Dr. Max Gassmann

foto Šulov
 

#MYSMEEÚ

foto Uhrín
video záznam
https://youtu.be/3kke92UdHAk
 

XXXIX. ročník Študentskej vedeckej konferencie

foto Šulov
 
 

Stretnutie dekana JLF UK so zamestnancami pri príležitosti významných životných a pracovných jubileí v 1. štvrťroku 2018

foto Šulov
 

Schiweck Weinzierl Koch, life science - Dr. Gerhard Weinzierl

foto Šulov

XVI. MARTINSKÉ DNI IMUNOLÓGIE

foto Šulov
 
 

Škola zdravia - MKM

foto MKM
 
 

Veľkonočná muška 2018

foto Šulov

XXIII. Šubjakov deň

foto Šulov
 

Výstava kníh autorov JLF-UK v Martine

foto Šulov

Súťaž mladých onkológov 2018

foto Uhrín

Prezentácia novej vysokoškolskej učebnice - Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

foto Šulov
 
 

I. Kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

foto Šulov
 

XXII. FAKULTNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

foto Šulov

Kurz metodológie vedeckej práce na JLF UK 2018

foto Uhrín
 

CEVED - Skúsenosti s certifikáciou a akreditáciou z praxe

foto Šulov
 

Deň otvorených dverí - JLF UK

foto Šulov
 

Biomedicína 21.storočia

foto Šulov, Uhrín
 

Seminár - Biomedu

foto Uhrín

Ceved - Veľká novela v právach

foto Uhrín
 

UTV - návšteva v simulačnom centre

foto Šulov
 

Slávnostné vianočné postátie

foto Šulov

Rýchly prístup do archívu:

2013

2014

2015

2016

2017