Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2015

Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK - Martin

 

Vianočná muška

UTV - Základy výpočtovej techniky

Galandove dni

 

Deň otvorených dverí

 
 

Imatrikulácie

 

Medgames

Vyberáme z archívu: Promócie 1965

"Zlatá promócia" absolventov z roku 1965

12. Vedecká konferencia doktorandov

 

Exkurzia z Martinského gymnázia v Biomede

 

Simulačné sympózium

Martinsko - Ostravské dni AIM

Svetový deň trombózy

 
 

Vedecká konferencia organizovaná kompetenčným centrom

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016

Detská univerzitka - 06. - 10.07.2015

 
 

Slávnostné promócie - UTV

 

Slávnostné promócie - Verejné zdravotníctvo

Slávnostné promócie - Všeobecné lekárstvo

Odovzdávanie diplomov

 
 

Do práce na bicykli

 
 

Vedecká kaviareň

XXV. Diabetologické dni

Vedecká kaviareň

 
 

Slávnostné otvorenie novostavby Martinského centra pre biomedicínu JLF UK

IX. Martinské neonatologicke dni

XXXVI.ŠVOČ

 

Zasadnutie senátu

 
 

Vedecká kaviareň

 
 

Vedecká kaviareň

 
 

XIII. Martinské dni imunológie

 

Slávnostná inaugurácia dekana JLF UK - Martin

Ošetrovateľská konferencia Alžbety Hanzlíkovej

Návšteva ministra zahraničných vecí - Island

 

Vedecká rada

XXI. Kovalčíkov deň

 

Odovzdávanie diplomov o špecializácií

 
 

Steinerov deň

 
 

IX.Martinské dni verejného zdravotníctva

 

Vedecká kaviareň

 

Odovzdávanie diplomov o špecializácií sestra

 

Slávnostný sľub prodekanov - odovzdávanie dekrétov

 
 

XIX. Fakultná vedecká konferencia

 

Kurz doktorandov JLF UK v Martine

Deň otvorených dverí - pre uchádzačov o štúdium

Vedecká kaviareň

 
 

UTV - návšteva simulačného centra

 
 

Starý archív fotogalérie

2014      2013          2012      2011

2010      2009          2008      2007