Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2019

Adventné stretnutie 2019 - uvedenie knihy o JLF UK v Martine pri príležitosti 50.výročia

foto Šulov
 
 

Beánie

foto Uhrín
 
 

Vzdelávam sa na Slovensku

foto Uhrín
 

#MYSMEEU

foto Uhrín

51. celoslovenská pediatrická konferencia - Galandove dni

foto Uhrín
 

Spomienkové stretnutie k novembru 1989

foto Šulov
 
 

Deň otvorených dverí

foto Uhrín, Šulov
 

Medgames 2019

foto Uhrín
 
 

Zlatá promócia absolventov 1969

foto Uhrín
 

Hudobná biografia Karola Duchoňa "Zem pamätá" pre JLF UK

foto Uhrín
 

Návšteva prezidentky SR na JLF-UK

foto Šulov, Uhrín
 

Vedecká konferencia doktorandov

foto Uhrín
 

Koncert Cantica Collegium Musicum a Trnavského orchestra pri príležitosti 50. výročia založenia JLF

foto Šulov
 
 

Slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov v akademickom roku 2019/2020

foto Uhrín
 

Slávnostná imatrikulácia v akademickom roku 2019/2020

foto Uhrín

2. ročník IHC seminára v Martine zameraný na IHC a FISH problematiku - CEVED

foto Uhrín

Fakultná kvapka krvi

foto Šulov
 
 

X. Haľákové dni

foto Šulov
 

6. sv. deň trombózy

foto Šulov

Slávnostná sv. omša s organovým koncertom Musica Temporis

foto Uhrín
 
 

Doplňujúce voľby do akademického senátu

foto Uhrín
 

50. výročie samostatnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine časť 2.

foto Šulov
 
 

Fotovýstava 50 výročie - Aula Magna

foto Uhrín
 
 

50. výročie samostatnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine časť 1.

foto Uhrín

CEVED - Workshop Pfizer

foto Šulov
 

Detská univerzitka

foto Uhrín

Slávnostné promócie - Všeobecné lekárstvo

foto Uhrín
 
 

Slávnostné promócie - Všeobecné lekárstvo zahraniční študenti

foto Uhrín
 
 

Slávnostné promócie - UTV

foto Uhrín

Slávnostné promócie - Verejné zdravotníctvo

foto Uhrín
 

XXVI.Urologický kongres

foto Šulov

Seminár Biomedu - Aký je prínos BioMedu pre rozvoj JLF UK Martin?

foto Uhrín
 

RANCARE COST ACTION WORKSHOP - Unfinished nursing care, nurse-related organisational variables and patient safety culture

foto Šulov
 
 

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

foto Uhrín

XIII.Neonatologické dni

foto Šulov

Spoločné stretnutie UTV

foto Šulov
 
 

Slávnostný krst knihy doc.Dragulu

foto Šulov

Univerzita tretieho veku

foto Uhrín
 

40. ŠVOČ

foto Šulov
 
 

XVII. Martinské dni imunológie

foto Šulov
 

Návšteva Činskej delegácie

foto Šulov

XXIV.Šubjakov deň

foto Šulov
 
 

Slávnostná inaugurácia dekanky JLF UK v Martine prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc.

foto Uhrín
 

Svetový deň ústneho zdravia

foto Šulov
 

Vedecká rada - slávnostné odovzdávanie dekrétov

foto Šulov
 
 

Ceved - Do sveta so štipendiom SAIA

foto Šulov
 

XI. Martinské dni verejného zdravotníctva

foto Uhrín
 
 

Informácie pre záujemcov o rezidentskú formu štúdia

foto Uhrín
 
 

Týždeň slovenských knižníc 2019

foto Šulov
 

2. ročník kongresu slovenského spolku študentov zubného lekárstva

foto Uhrín
 

XXIII. Fakultná vedecká konferencia

foto Šulov

Kurz Metodológie vedeckej práce doktorandov 2019

foto Uhrín

Deň otvorených dverí

foto Šulov

Stretnutie dekana JLF UK so zamestnancami pri príležitosti významných životných a pracovných jubileí

foto Uhrín

Najmodernejšie možnosti edukácie a prezentácie vedeckého výskumu. Interaktívna knižnica. (3D, VR, AR, ISA)

foto Uhrín
 
 

Návšteva UTV v simulačnom centre

foto Šulov
 
 

Vianočné postátie 2018

foto Šulov