Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2016

Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK - Martin

foto Šulov

Informačný seminár - CEVED

foto Peter Uhrín

Medgames 2016

Medgames 2016 2.časť

 
 

48. Celoslovenská pediatrická konferencia - Galandové dni

Seminár - Aplikovaná štatistika v medicíne

Deň otvorených dverí

 
 

Slávnostná imatrikulácia

 
 

13. Vedecká konferencia doktorandov

 
 

3. Svetový deň trombózy

 

V. Slovensko-Český zjazd súdneho lekárstva

 

1. Martinský beh medikov

 
 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

 
 

Detská univerzitka

Slávnostné promócie

 

Slávnostné promócie

 

Návšteva prezidenta SR - Andreja Kisku

 

XXV.Martinské dni dýchania

 

Odovzdávanie diplomov o špecializácií

 

Návšteva z Bjorknes University College

 

X. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI

 
 

XXIII. SLOVENSKO - ČESKÁ KONFERENCIA O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE

 

Praktická výuka poslucháčov UTV v študijnom programe Starostlivosť o seniorov

Školenia so zástupcom vydavateľstva BMJ

 

Meniscus cup - 2016

 

XXXVII.Študentská vedecká konferencia

 
 

Internal meeting Sekcie pediatrickej intenzívnej starostlivosti a Sekcie pediatrickej anestéziológie

 

Deň otvorených dverí - Gymnázium Jozefa Lettricha

XIV.Martinské dni imunológie

XXI.Šubjakov deň

 

Jozef Lettrich a jeho doba

 
 

XI. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie

Odovzdávanie diplomov o špecializácií

 

Odovzdávanie diplomov o špecializácií

 

1st Slovak SCOPH weekend

 
 

Návšteva ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka

 

XV.Neuschlov deň

 
 

XX. Vedecká fakultná konferencia

 
 

Kurz metodológie vedeckej práce

 

Odovzdávanie diplomov

 

UTV - návšteva v simulačnom centre

 
 

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium

 

Pracovný seminár Divízie Neurovedy BioMed JLF UK Martin