Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Audiovizuálne stredisko

Milan Šulov

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko
Fotograf JLF UK-Martin
Telefón
043/2633 411
VoIP
41411, 41507, 41432
Poznámka
41507, 41432

Peter Uhrín

Jesseniova lekárska fakulta UK, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
Telefón
043/2633 103
VoIP
41103
Poznámka
41432, 043/2633432
Publikačná činnosť