Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vedecká kaviareň „Nové možnosti genetickej analýzy...15. 05. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Štátna skúška Obhajoba diplomovej práce - termíny12. 05. 2015

Štátna skúška Obhajoba diplomovej práce - abecedný zoznam študentov študijného programu všeobecné lekárstvo s uvedením časového harmonogramu obhajoby, miesta...

Študentka A. Šrenkelová víťazkou medzinárodnej konferencie...05. 05. 2015

Študentka 2. ročníka študijného programu pôrodná asistencia JLF UK v Martine Anna Šrenkelová s prácou „Rodička a podporná osoba pri pôrode“ pod vedením...

Odborná schôdza SLM29. 04. 2015

POZVÁNKA na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 29. 4. 2015 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Štatistický softvér SAS - informácia29. 04. 2015

Informácia o možnosti akademického použitia (pre účely pedagogiky a nekomerčného výskumu) štatistického softvéru SAS pre všetkých zamestnancov a študentov JLF...

IX. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI28. 04. 2015

Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin a Pomoc novorodencom severného Slovenska, n.f....

ERASMUS+ DODATOČNÉ VÝBEROVÉ KONANIE27. 04. 2015

Erasmus + dodatočné výberové konanie na stážové pobyty pre aktuálne prebiehajúci AR 2014/2015 na obdobie od mája do septembra 2015 (min. dĺžka 2 mesiace)a na...

Dekanské voľno – XXXVI. ŠVK 24. 04. 2015

Informácia o udelení dekanského voľna pre aktívnych a registrovaných pasívnych účastníkov XXXVI. Študentskej vedeckej konferencie.

Termíny skúšok a zápis hodnotení v systéme AIS v LS AR...23. 04. 2015

V súvislosti s blížiacim sa koncom výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2014/2015 si Vás dovoľujem upozorniť na Čl. 22 ods. 7 Študijného...