Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže03. 09. 2015

Informácia o OVS Podmienky OVS Kúpna zmluva

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii - nový...27. 08. 2015

určený pre zdravotnícke povolanie sestra

Výsledky PK pre Mgr. štúdium - Verejné zdravotníctvo25. 08. 2015

Výsledky prijímacieho konania pre magisterské štúdium študijného programu Verejné zdravotníctvo. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana...