Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rekreácie a zájazdy

Ponuka do Vysokých Tatier

Aktuálna ponuka do Vysokých Tatier január 2019

Letný tábor pre deti odborárov UK

RZ CROCUS Kežmarské Žľaby 12, 059 60 Tatranská Lomnica - prihláška

Organizačné pokyny

Program

Vadaš Thermal Resort Štúrovo

Ubytovanie v karavanoch JLF UK.

Rezervácie na letnú sezónu 2019 kuliskovagmail.com

Bližšie info bude zverejnené po dohode s prevádzkovateľom.

Ponuka rekreácií z UK pre odborárov

  1. Najnovšie (február 2019) ponuky pre školstvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 (+cenník procedúr)
  2. Turčianske Teplice celoročná ponuka www.kupelnyrelax.sk/skolstvo/  
  3. Rajecké Teplice 1 a 2 
  4. UVZ UK Richňava a UVZ Modra  (vedúcou UVZ Richňava, ktoré bude znovuotvorené po renovácii 1. 3. 2019, je Magdalena.Ivanicova@uniba.sk. Kompletné kontaktné údaje pre prijímanie objednávok a rezervácií budú zverejnené na webovej stránke UK v sekcii „fakulty a ďalšie súčasti/UVZ“.)
  5. EXOD Slovensko - prihláška
  6. EXOD Česko - prihláška
  7. Chata ČINGOV v Slovenskom raji a rekreačné zariadenie CROCUS v Kežmarských Žľaboch

CHata ČINGOV a RZ CROCUS jar a VN 2018

          prihlášky: ČINGOV a CROCUS