Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rekreácie a zájazdy

Ponuka do Vysokých Tatier

Aktuálna ponuka do Vysokých Tatier január 2019

Všetko k rekreácii v Štúrove

Na rok 2019

platia pre záujemcov o pobyt v prívesoch v Štúrove podmienky ako v minulom roku, ale cena sa zvýšila o 3 € na deň

Organizátor preto rozhodol, že zmluva sa bude robiť opäť pre štyri osoby do jedného obytného prívesu, t.j. cena bude 271,- €/7 dňový pobyt/príves. Pretože poskytovateľ služieb VADAŠ nebude vydávať jednotlivcom (rodinám) samostatnú faktúru za umiestnenie prívesu, čo zdôvodnil tým, že je len prenajímateľom pozemku pod príves a nie poskytovateľom ubytovania, nemôžu sa náklady na túto rekreáciu preplácať zo zákonnej sumy od zamestnávateľa (275,- €). Prosíme prihlásených zamestnancov, aby potvrdili svoj záujem o letnú rekreáciu v Štúrove i za uvedených zmenených podmienok.

Kritériá prideľovania

Zoznam umiestnení v prívesoch v rokoch 2012-18

Tabuľka pridelených umiestnení v roku 2019

Ponuka rekreácií z UK pre odborárov

  1. Najnovšie (február 2019) ponuky pre školstvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7 (+cenník procedúr)
  2. Turčianske Teplice celoročná ponuka www.kupelnyrelax.sk/skolstvo/  
  3. Rajecké Teplice 1 a 2 
  4. UVZ UK Richňava a UVZ Modra  (vedúcou UVZ Richňava, ktoré bude znovuotvorené po renovácii 1. 3. 2019, je Magdalena.Ivanicova@uniba.sk. Kompletné kontaktné údaje pre prijímanie objednávok a rezervácií budú zverejnené na webovej stránke UK v sekcii „fakulty a ďalšie súčasti/UVZ“.)
  5. EXOD Slovensko - prihláška
  6. EXOD Česko - prihláška
  7. Chata ČINGOV v Slovenskom raji a rekreačné zariadenie CROCUS v Kežmarských Žľaboch

CHata ČINGOV a RZ CROCUS jar a VN 2018

          prihlášky: ČINGOV a CROCUS