Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rekreácie a zájazdy

Letný tábor - ponuka z OZ PŠaV na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

organizuje pre deti svojich členov vo veku 8 – 14 rokov:

4 ročník Letného detského tábora (4. LDT) v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby

Deti strávia vo Vysokých Tatrách zaujímavý program zameraný na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a kultúrne aktivity.

Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022.

Cena tábora je 150 eur za dieťa (+ 60 eur dotácia OZ PŠaV – hradená z prostriedkov zväzu).

V prípade, že organizátor LDT disponuje voľnými miestami pre dieťa, ktorého rodičia nie sú členmi OZ PŠaV je cena za LDT 210 eur.

V cene nie je zahrnuté:

poistenie (vrátane poistenia do hôr proti úrazu;

odcudzeniu cudzej veci a zodpovednosti za spôsobenú škodu;

Poistenie uhradí rodič účastníka, najneskôr 1 deň pred nástupom do LDT, pričom pri nástupe dieťaťa do LDT predloží fotokópiu dokladu.

Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku s potvrdením členstva v OZ PŠaV je potrebné naskenovať a zaslať mailom najneskôr do 6. júna 2022 na adresu: rengiozpsav.sk.

V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako umožňujú kapacitné možnosti rekreačného zariadenia bude rozhodujúci dátum doručenia prihlášky a členstvo aspoň jedného z rodičov v OZ PŠaV na Slovensku.

Podrobné pokyny k prihláške, platbe a programu nájdete na linku: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/4-letny-detsky-tabor-oz-psav-na-slovensku.alej

Thermalpark Dunajská Streda

Výbor odborovej organizácie pri JLF UK Vás pozýva na rodinnú dovolenku do novej destinácie

Thermalpark Dunajská Streda  https://thermalpark.sk/

 

Rezervácie a informácie:

M. Michalcová, VoIP 41 508,  marta.michalcovauniba.sk

Mgr. I.Švrková: 0905752062

 

Platba pri rezervácii 35 eur (karavan) na účet SK7775000000004007910814

Poplatky (platia účastníci pri nástupe/odchode priamo na recepcii kempu TP Dunajská Streda)

 

Dospelá osoba:                             13,50 € /noc

Dieťa od 3 do 14 rokov:                12,00 € /noc

Dieťa do 3 rokov:                          zadarmo

Auto:                                               4,00 € /noc

Elektrina:                                        6,00 € /noc

(Pre štyri dospelé osoby na 7 nocí = 476,- Eur + 35,- €)


Informácie pre prihlásených účastníkov:

1. Kľúč od obytného príves bude na recepcii kempu, prevezmete si ho pri príchode (na recepciu odovzdáte pri odchode);

2. Obytné prívesy sú vybavené zákl. potrebami pre 4 osoby: kuch. riad, príbory, taniere, poháre, deky, periny a vankúše bez obliečok, mini rúra s dvojplatničkou, kanister na vodu, vandlík na umývanie riadu, vedro;

 
 Rezervácia obytných prívesov/termín: 

Termín

Obytný príves MT775YG

Obytný príves MT247YG

Poznámka

2.7. – 9.7.2022

 

 

 

9.7. – 16.7.2022

Švrková

 

 

16.7. – 23.7.2022

-

-

 

23.7. – 30.7.2022

Hulejová

Štermenská

 

30.7. – 6.8.2022

 Pittnerová(30.7.-2.8.2022)

Michalcová (2.8.-6.8.2022)

 Bačé

 

6.8. – 13.8.2022

Simonidesová

Simonidesová

 

13.8. – 20.8.2022

Hamplová 17.8-20.8.   Hulejova

 

20.8. – 27.8.2022

Oravec

Oravec

 

28.8. - 1.9.2022

 

Kurhajcova