Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Rekreácie a zájazdy

Thermalpark Dunajská Streda

Kemping Thermalpark

Autokemping sa nachádza priamo v areáli Thermalparku, v bezprostrednej blízkosti prírodného jazera a bazénového sveta. Ponúka rôzne možnosti kempovania v zelenej časti kúpaliska – na trávnatej či makadamovej ploche s elektrickými prípojkami pre karavany, obytné automobily aj stany.

Kemping je vybavený sociálnymi zariadeniami (sprchy, toalety, umývadlá a kuchynské drezy). Karavanistom ponúkame aj možnosť hygienického vyprázdnenia chemického WC. Varenia v prírode je povolené len na nato vyhradených miestach.

Vstup k bazénom je možný priamo z kempingu, a to v čase prevádzkovania kúpaliska ( 9:00 – 20:30).

Návštevníci kempingu majú k dispozícii neobmedzený vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov počas celého pobytu.

PLATBA NA RECEPCII KEMPU v čase od 7:00 do 19:00 hod.

Cenník:

Dospelá osoba

15,00 €/ osoba/ noc
Senior 62+, ZŤP, študent, dieťa (3-14 r.)13,00 €/ osoba/ noc
Osobné auto  5,00 €/ deň
Motocykel  3,00 €/ deň
Elektrina*  7,00 €/ deň
Pes  4,00 €/ deň

*Elektrina je v prípade obytného prívesu povinná položka

 

Výpočet: napr. 4 osoby/7 noci/1 karavan/1 auto (turnus od soboty do soboty) = 546 eur. PLATBA NA RECEPCII KEMPU (možnosť uplatnenia rekreačného poukazu na rok 2023)

Platba pred nástupom na pobyt na účet ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine SK77 7500 0000 0040 0791 0814 pre 1 obytný príves 7 dní/ 42 eur.

 

 

D U N A J S K Á  S T R E D A –  zoznam záujemcov 2023

Termín

Obytný príves MT775YG

Obytný príves MT247YG

Poznámka

1. 7. – 8.7.2023

Michalcová  

 

 

8.7. – 15.7.2023

Mažgútová

Mažgútová 

 

15.7. – 22.7.2023

Rešetárová   Simonidesová

 

22.7. – 29.7.2022

Hulejová

Hulejová

 

29.7. – 5.8.2022

Simonidesová

 

5.8. – 12.8.2022

Kušnierová

Kušnierová

 

12.8. – 19.8.2022

 

19.8. – 26.8.2022

 

 26.8 – 2.9.2023

Oravec

Šarkanová

 

 

 

 

MDD - ZOO Zlín

P O Z V Á N K A

Základná organizácia OO pri JLF  UK v Martine organizuje k MDD pre deti,  členov OO, zamestnancov a rodinných príslušníkov
jednodňový autobusový zájazd do

ZOO a ZÁMOK  L E Š N Á  - Zlín

Termín: 27. máj  2023  – sobota

Predbežná cena: zamestnanec: 10,- €;

deti do 15 rokov: 5,- €;

rodinní príslušníci:  20,- €       

+ vstupné do ZOO    

a zámku hradí účastník

Písomné prihlášky s menami, zaradením (zamestnanec, rodinný príslušník, vek dieťaťa),  pracoviskom, kontaktom a zálohou, prosím zaslať vnútornou poštou, alebo osobne do 22. mája 2023 na: Kulišková, Ústav fyziológie, Malá hora 4C.  Informácie: kuliskova1@ uniba.sk,VoiP: 41 458,  mobil: 0907 601 106

Bližšie informácie dostane každý prihlásený účastník pred odchodom. Deti musia mať pasy, alebo OP.