Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

VEĽKÝ MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTIEK V JAZYKOVEJ...10. 05. 2016

Študentky JLF UK dosiahli významný úspech v celoruskej internetovej súťaži z anglického jazyka pre študentov medicíny a farmácie.

Zájazd do ZOO Zlín - Lešná 10. 05. 2016

Základná organizácia OZ pri JLF UK v Martine organizuje pre členov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov a priateľov jednodňový...

X. Martinské neonatologické dni - Neonatológia pre prax04. 05. 2016

Program podujatia X. Martinské neonatologické dni - Neonatológia pre prax, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. a 26. mája 2016. Miesto podujatia: Aula Magna JLF UK...

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore 7.1.21....03. 05. 2016

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce MUDr. Michala HAJEKA v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo, ktorá sa bude konať dňa 23. mája...

Študentka JLF UK opäť víťazkou medzinárodnej konferencie...25. 04. 2016

Študentka 3. ročníka programu pôrodná asistencia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine Anna Šrenkelová s prácou „Očakávania rodičky od podpornej osoby...

Development of unique 3D human neuroendocrine spheroid cell...20. 04. 2016

Pozvánka na seminár Ing. Jána Strnádeal, PhD., ktorý sa bude konať 22.apríla 2016 o 8:00 hod. v Divízii Onkológia, na 4. poschodí, miestnosť číslo 5.51.

Vyšlo aprílové číslo časopisu Naša univerzita20. 04. 2016

Jarným aprílovým číslom Našej univerzity vás oboznámime s najdôležitejšími udalosťami uplynulých týždňov.

II. Konferencia sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne...15. 04. 2016

Program II. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii, ktorá sa bude konať 22. - 23. apríla 2016, v priestoroch hotela...

XXXVII. Študentská vedecká konferencia - program, abstrakty14. 04. 2016

2 informácia o konaní XXXVII. ročníka Študentskej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 27. apríla 2016. Miesto konania konferencie aula A a B, L....

Inovačný rozvoj regiónov 201614. 04. 2016

Pozvánka na konferenciu Inovačný rozvoj regiónov 2016, ktorá sa bude konať 21. apríla 2016 o 13.00 hod. v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.