Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Nové špecializačné študijné programy27. 05. 2016

Pediatrická intenzívna medicína, Pediatrická urológia

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...25. 05. 2016

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - JÚN 2016.

25. Martinské dni dýchania - konferencia s medzinárodnou...25. 05. 2016

Vzhľadom na návstevu jeho Excelencie p. prezidenta SR Andreja Kisku na JLFUK v Martine vo štvrtok 23.6.2016, sa presúva začiatok otvorenia 25. MDD z pôvodne...

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK23. 05. 2016

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK - 16. júna 2016 o 10.00 hod.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...23. 05. 2016

Oznámenie o konaní verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce MUDr. Štefana Siváka, PhD. v študijnom odbore 7.1.11 neurológia.

Jesseniova lekárska fakulta UK má 4 nových profesorov16. 05. 2016

Prezident SR Andrej Kiska v pondelok 16. mája 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesorov. Šestnásť z nich pôsobí na Univerzite Komenského v...

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych...16. 05. 2016

Vzdelávacie aktivity ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - MÁJ 2016.

Štátna skúška Obhajoba diplomových prác10. 05. 2016

Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom a študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom (v...

VEĽKÝ MEDZINÁRODNÝ ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTIEK V JAZYKOVEJ...10. 05. 2016

Študentky JLF UK dosiahli významný úspech v celoruskej internetovej súťaži z anglického jazyka pre študentov medicíny a farmácie.

Zájazd do ZOO Zlín - Lešná 10. 05. 2016

Základná organizácia OZ pri JLF UK v Martine organizuje pre členov, zamestnancov, rodinných príslušníkov, bývalých zamestnancov a priateľov jednodňový...