Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vzdelávam sa na Slovensku - prečo tu zostať aj pracovať?15. 03. 2022

Výhody, možnosti, podmienky ...

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu JLF UK15. 03. 2022

Návrh programu mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 21.3.2022 o 13:00 hod. v Aula Magna.

Novelizácia legislatívy - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych...15. 03. 2022

Zákon č. 67/2022 Z. z., ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov

Zasadnutie Akademického senátu14. 03. 2022

Návrh programu zasadania Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 14.3.2022.

Na Jesseniovej lekárskej fakulte sa vzdelávali študenti zo...11. 03. 2022

Počas posledného februárového víkendu sa v priestoroch Vysokoškolského internátu i Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska Jesseniovej lekárskej...

Bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok...11. 03. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola zverejnená výzva na podávanie prihlášok na bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2022. Pobyty sú...

Živé vysielanie habilitačných prednášok a Vedeckej rady JLF...04. 03. 2022

9.3.2022 od 11:00 hod. - Živé vysielanie habilitačných prednášok. 10.3.2022 od 10:00 hod. - Živé vysielanie z verejného zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v...

Národný štipendijný fond - Výzva na prihlasovanie04. 03. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie...

Meniscus Cup 202204. 03. 2022

Prihláste svoj tím na legendárny futbalový turnaj Jesseniovej lekárskej fakulty.

Zahraniční študenti zorganizovali zbierku na pomoc Ukrajine02. 03. 2022

Zahraniční študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine zorganizovali zbierku na pomoc ľuďom na úteku z Ukrajiny. Nakúpili tovar za takmer 7 000 €.