Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Deň otvorených dverí 2022 v rámci Týždňa vedy a techniky28. 11. 2022

V piatok 25. novembra 2022 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa organizoval v rámci Týždňa vedy a...

Zasadnutie AS JLF UK24. 11. 2022

Program k zasadnutiu AS JLF UK, ktoré sa uskutoční 28. novembra 2022 a 13:00 hod.

SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY22. 11. 2022

Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť do 31.12.2022.

Galandove dni 202218. 11. 2022

Srdečne Vás pozývame na 52. celoslovenskú pediatrickú konferenciu Galandove dni, ktorá sa uskutoční 24. – 25. novembra 2022 v Aula Magna JLF UK v Martine.

Slávnostné odhalenie busty Jána Jessenia17. 11. 2022

V stredu 16. novembra 2022 sme verejnosti slávnostne predstavili bustu Jána Jessenia. Dielo Viliama Lovišku venované uplynulému 400. výročiu úmrtia Jána...

Slávnostné stretnutie pri príležitosti odhalenia plastiky...16. 11. 2022

Dekanka Andrea Čalkovská Vás srdečne pozýva na slávnostné stretnutie pri príležitosti odhalenia plastiky Jána Jessenia za účasti rektora Univerzity Komenského...

Zasadnutie VR JLF UK 15. 11. 2022

Zasadnutie VR JLF UK

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D. – obhajoba habilitačnej práce15. 11. 2022

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D. – obhajoba habilitačnej práce

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. – inauguračná prednáška15. 11. 2022

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. – inauguračná prednáška

Zasadnutie Etickej komisie15. 11. 2022

Dovoľujeme si Vás informovať, že riadne zasadnutie Etickej komisie JLF UK je plánované na stredu 7. decembra 2022 v zasadačke Vedeckej rady na 1. poschodí...