Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Dekanské voľno16. 10. 2015

Oznam o udelení dekanského voľna študentom 1. ročníka (výučba v jazyku slovenskom) JLF UK na piatok 13. novembra 2015 do 11.00 hod. v súvislosti so slávnostnou...

12. Vedecká konferencia doktorandov JLF UK15. 10. 2015

Pozvánka na 12. Vedeckú konferenciu doktorandov JLF UK, ktorá sa bude konať 27. októbra 2015 o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora...

Rektorské a dekanské voľno15. 10. 2015

Oznam o udelení rektorského a dekanského voľna v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých.

Vedecká odborná schôdza SLM09. 10. 2015

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 14. 10. 2015 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Retenčné testy 2015/201608. 10. 2015

Testy retenčných vedomostí v akademickom roku 2015/2016 pre študentov 3. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo študujúcich v slovenskom a...

2. martinsko-ostravské dni anesteziológie a intenzívnej...07. 10. 2015

Pozvánka na 2. martinsko-ostravské dni anesteziológie a intenzívnej medicíny lekátrov a sestier pri príležitosti 45. výročia založenia lôžkového ARO v...

Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných...07. 10. 2015

Odporúčaná vzdelávacia aktivita pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Komplexná diagnostika a liečba pri...

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2015/2016 06. 10. 2015

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na stránke ŠVOČ sú zverejnené dodané témy ŠVOČ pre ak. rok 2015/2016 a zároveň tiež navrhované miesta kvalifikovaných stážistov....