Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená...01. 06. 2015

Až šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená alkoholom. Vyplynulo to z výsledkov skríningu výskumníkov Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Tím...

Motivačné štipendiá 28. 05. 2015

Oznam o priznaných motivačných štipendiách v letnom semestri AR 2014/2015

Profesorka Čalkovská z JLF UK Slovenkou roka 2015 v...25. 05. 2015

V nedeľu 24. mája 2015 sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety Slovenka roka 2015. Medzi...

Vedenie Martinského centra pre biomedicínu18. 05. 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že riaditeľkou Martinského centra pre biomedicínu sa stala pani prof. MUDr. Gabriela Nosáľová , DrSc. Riaditeľmi jednotlivých...

Vedecká kaviareň „Nové možnosti genetickej analýzy...15. 05. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Štátna skúška Obhajoba diplomovej práce - termíny12. 05. 2015

Štátna skúška Obhajoba diplomovej práce - abecedný zoznam študentov študijného programu všeobecné lekárstvo s uvedením časového harmonogramu obhajoby, miesta...

Študentka A. Šrenkelová víťazkou medzinárodnej konferencie...05. 05. 2015

Študentka 2. ročníka študijného programu pôrodná asistencia JLF UK v Martine Anna Šrenkelová s prácou „Rodička a podporná osoba pri pôrode“ pod vedením...

Odborná schôdza SLM29. 04. 2015

POZVÁNKA na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 29. 4. 2015 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Štatistický softvér SAS - informácia29. 04. 2015

Informácia o možnosti akademického použitia (pre účely pedagogiky a nekomerčného výskumu) štatistického softvéru SAS pre všetkých zamestnancov a študentov JLF...