Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Verejné inauguračné prednášky - oznam03. 06. 2015

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Pavla Žúbora, DrSc., mim. prof. v študijnom odbore 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo Verejná inauguračná prednáška doc....

Ponuka Fulbrightovho štipendia pre študentov03. 06. 2015

Štipendium je určené študentom, ktorí majú záujem o výskumný alebo študijný pobyt (Visiting Student Researcher/ Master´s degree) na americkej univerzite v...

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác02. 06. 2015

Oznámenie o obhajobe dizertačných prác v študijných odboroch: 7.1.10. pediatria, 7.1.26. klinická farmakológia, 7.1.4. vnútorné choroby.

Dni molekulovej patológie01. 06. 2015

V dňoch 4. – 5. Júna 2015 sa v hoteli TURIEC v Martine uskutoční 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych...

Šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená...01. 06. 2015

Až šestina predčasných a násilných úmrtí je spôsobená alkoholom. Vyplynulo to z výsledkov skríningu výskumníkov Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Tím...

Motivačné štipendiá 28. 05. 2015

Oznam o priznaných motivačných štipendiách v letnom semestri AR 2014/2015

Profesorka Čalkovská z JLF UK Slovenkou roka 2015 v...25. 05. 2015

V nedeľu 24. mája 2015 sa v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie ankety Slovenka roka 2015. Medzi...

Vedenie Martinského centra pre biomedicínu18. 05. 2015

Dovoľujeme si Vás informovať, že riaditeľkou Martinského centra pre biomedicínu sa stala pani prof. MUDr. Gabriela Nosáľová , DrSc. Riaditeľmi jednotlivých...

Vedecká kaviareň „Nové možnosti genetickej analýzy...15. 05. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...