Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Univerzitná kvapka krvi 201527. 09. 2015

4. novembra 2015 (streda)Jesseniova lekárska fakulta UK Vysokoškolský internát, Novomeského 7, Martin Veľký klub - tu od 11.00 do 14.00 hod.!

Verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore 7.1.3...23. 09. 2015

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Michala Javorku, PhD., z Ústavu fyziológie JLF UK v Martine v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...23. 09. 2015

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Jozefa Krajčoviča , PhD., odborného asistenta z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych...

Nové možnosti v prevencii, diagnostike a terapii nádorových...11. 09. 2015

Prvé oznámenie o vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou v rámci Kompetenčného centra.

Výberové konanie do REZIDENTSKÉHO PROGRAMU03. 09. 2015

Pokračovanie Rezidentského programu

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/201603. 09. 2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 na Jesseniovej LF UK v Martine sa konalo dňa 22. septembra 2015 o 10.00 hod. v priestoroch Auly Magny na...

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže03. 09. 2015

Informácia o OVS Podmienky OVS Kúpna zmluva