Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Retenčné testy 2015/201608. 10. 2015

Testy retenčných vedomostí v akademickom roku 2015/2016 pre študentov 3. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo študujúcich v slovenskom a...

2. martinsko-ostravské dni anesteziológie a intenzívnej...07. 10. 2015

Pozvánka na 2. martinsko-ostravské dni anesteziológie a intenzívnej medicíny lekátrov a sestier pri príležitosti 45. výročia založenia lôžkového ARO v...

Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných...07. 10. 2015

Odporúčaná vzdelávacia aktivita pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti Komplexná diagnostika a liečba pri...

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2015/2016 06. 10. 2015

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na stránke ŠVOČ sú zverejnené dodané témy ŠVOČ pre ak. rok 2015/2016 a zároveň tiež navrhované miesta kvalifikovaných stážistov....

Univerzitná kvapka krvi 201527. 09. 2015

4. novembra 2015 (streda)Jesseniova lekárska fakulta UK Vysokoškolský internát, Novomeského 7, Martin Veľký klub - tu od 11.00 do 14.00 hod.!

Verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore 7.1.3...23. 09. 2015

Verejná inauguračná prednáška doc. MUDr. Michala Javorku, PhD., z Ústavu fyziológie JLF UK v Martine v študijnom odbore 7.1.3 normálna a patologická fyziológia.

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce...23. 09. 2015

Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Jozefa Krajčoviča , PhD., odborného asistenta z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych...