Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Slávnostná imatrikulácia20. 10. 2015

Oznamujeme študentom 1. ročníka, že imatrikulácia v akademickom roku 2015/2016 sa bude konať dňa 13. 11. 2015, Aula Magna JLF UK na Malej Hore 4A...

XXI. Martinský bioptický seminár SD-IAP19. 10. 2015

Pozvánka na XXI. Martinský bioptický seminár SD-IAP, ktorý sa bude konať v dňoch 23. – 24. 10. 2015, KÚPELE LÚČKY, a.s. hotel Choč.

Seminár o štipendiách a štúdiu v zahraničí16. 10. 2015

Pozvánka na seminár - Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov JLF UK. Seminár sa bude konať 22.10.2015 o 13.30 hod. v zasadačke Vedeckej rady...

Dekanské voľno16. 10. 2015

Oznam o udelení dekanského voľna študentom 1. ročníka (výučba v jazyku slovenskom) JLF UK na piatok 13. novembra 2015 do 11.00 hod. v súvislosti so slávnostnou...

12. Vedecká konferencia doktorandov JLF UK15. 10. 2015

Pozvánka na 12. Vedeckú konferenciu doktorandov JLF UK, ktorá sa bude konať 27. októbra 2015 o 8:00 hod. v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK, Malá Hora...

Rektorské a dekanské voľno15. 10. 2015

Oznam o udelení rektorského a dekanského voľna v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých.

Vedecká odborná schôdza SLM09. 10. 2015

Pozvánka na vedeckú odbornú schôdzu SLM, ktorá sa uskutoční 14. 10. 2015 o 14.00 hod. vo Veľkej posluchárni – Univerzitná nemocnica Martin, ul. Kollárova 2.

Retenčné testy 2015/201608. 10. 2015

Testy retenčných vedomostí v akademickom roku 2015/2016 pre študentov 3. a 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo študujúcich v slovenskom a...