Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Univerzita Komenského v prvej päťstovke ďalšieho rebríčka08. 12. 2014

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť potvrdila svoje významné postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu.

Vyšlo novembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!07. 12. 2014

Prinášame nové číslo, v ktorom rekapitulujeme to najdôležitejšie, čo sa za posledné obdobie na Univerzite Komenského udialo.

Výsledky volieb na funkciu dekana JLF UK07. 12. 2014

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zvolil 02. 12. 2014 prof. MUDr. Jána Danka, CSc., za dekana fakulty na...

Vyšlo decembrové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!01. 12. 2014

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú dary. Môžeme hovoriť o daroch duchovných alebo materiálnych. Prečítajte si pohľad teológa a historičky na stranách 4 a 5. Aký...

Správy od 1111 do 1114 z 1114