Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

IX. MARTINSKÉ NEONATOLOGICKÉ DNI28. 04. 2015

Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, Univerzitná nemocnica Martin, Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin a Pomoc novorodencom severného Slovenska, n.f....

ERASMUS+ DODATOČNÉ VÝBEROVÉ KONANIE27. 04. 2015

Erasmus + dodatočné výberové konanie na stážové pobyty pre aktuálne prebiehajúci AR 2014/2015 na obdobie od mája do septembra 2015 (min. dĺžka 2 mesiace)a na...

Dekanské voľno – XXXVI. ŠVK 24. 04. 2015

Informácia o udelení dekanského voľna pre aktívnych a registrovaných pasívnych účastníkov XXXVI. Študentskej vedeckej konferencie.

Termíny skúšok a zápis hodnotení v systéme AIS v LS AR...23. 04. 2015

V súvislosti s blížiacim sa koncom výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2014/2015 si Vás dovoľujem upozorniť na Čl. 22 ods. 7 Študijného...

Vyšlo aprílové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!22. 04. 2015

Uplynulý mesiac bol opäť bohatý na udalosti. Pribudli nám dvaja profesori, štyri dámy z UK súťažia o titul Slovenka roka, začala sa dlho plánovaná...

Vedecká kaviareň s názvom: „SYNDRÓM LEPIVÝCH DOŠTIČIEK“16. 04. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Zahraničná rekreácia CHORVÁTSKO – CRIKVENICA14. 04. 2015

VÝBOR ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine si Vás dovoľuje pozvať na zahraničnú rekreáciu CHORVÁTSKO...

Študent JLF UK Andrej Skvašík Medikom roka 201513. 04. 2015

Medikom roka 2015 sa stal študent Jesseniovej lekárskej fakulty UK Andrej Skvašík. Zvíťazil v konkurencii 114 študentov 5. a 6. ročníkov slovenských lekárskych...