Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prezentácia "Inkubátor inovatívnych učiteľov"01. 04. 2015

Dňa 8.4.2015 o 14.00 hod. vo Veľkej prednáškovej miestnosti na Malej Hore 5 sa uskutoční videokonferenčný prenos na tému Inkubátor inovatívnych učiteľov.

XXXVI. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA30. 03. 2015

Pokyny pre účastníkov 36. ŠVK v Martine: 29. APRÍL 2015

Súťaž: Propagácia programu Erasmus+ (2014-2020)30. 03. 2015

OMV RUK, kancelária Erasmus+ vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov UK na vypracovanie plagátu na tému: „Propagácia programu Erasmus+ (2014-2020)“. Celá...

Vedci UK vedia predpovedať, aký typ rakoviny prsníka sa...24. 03. 2015

Bratislava 24. marca 2015: Tkanivo ženského prsníka, ktoré vyzerá byť zdravé pri štandardnom skúmaní patológom pod mikroskopom, môže mať v sebe aktivované...

Transplantačno - nefrologický seminár23. 03. 2015

Pozvánka a program odborného celoslovenského transplantačno-nefrologického seminára a krajského nefrologického seminára pri príležitosti Svetového dňa...

V Martine sa uskutočnila slávnostná inaugurácia dekana20. 03. 2015

Bratislava 20. marca 2015: Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) sa dnes o 10.30 hod. uskutočnila slávnostná inaugurácia dekana prof. MUDr. Jána...

Vyšlo marcové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!19. 03. 2015

Február znamenal pre Univerzitu Komenského začiatok nového obdobia. Nastúpil nielen staronový rektor a väčšina dekanov, ale takmer kompletne sa vymenili aj...

Dni molekulovej patológie19. 03. 2015

Dni molekulovej patológie – 11. sympózium s medzinárodnou účasťou sú v rámci dlhoročnej spolupráce oboch univerzitných ústavov a ich lekárskych fakúlt v...

Výberové konanie na letné stážové pobyty v Rakúsku19. 03. 2015

VÝBEROVÉ KONANIE NA LETNÉ STÁŽOVÉ POBYTY V RAKÚSKU V RÁMCI LIONS AUSTRIA PROGRAM “MEDICAL STUDENTS BEYOND FRONTIERS“ sa bude konať dňa 15. 04. 2015 o 13,00...