Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK19. 11. 2015

Zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, ktoré sa bude konať 10.12.2015 o 10.00 hod. Miesto konania: Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin (zasadacia miestnosť...

Verejná inauguračná prednáška v študijnom odbore 7.1.3...19. 11. 2015

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku doc. MUDr. Jany Plevkovej, PhD. na tému "„Ovplyvnenie kašľa aktiváciou aferentných nervov nosovej sliznice v...

Slovenská mládež vybrala historicky prvých členov KLUBU...16. 11. 2015

Dňa 13. 11. 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyvrcholenie dvoch edukačno-popularizačných...

Prednáška Starostlivosť o seniorov13. 11. 2015

Pozvánka na prednášku PhDr. Renáty Zeleníkovej, PhD. na tému „Starostlivosť o seniorov“, ktorá sa bude konať 19.11.2015 v čase 8:30 – 10:30 hod. vo Veľkej...

PACS, bezfilmová nemocnica12. 11. 2015

Vedecká odborná schôdza SLM.

Deň otvorených dverí 201512. 11. 2015

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2015, ktorý sa uskutoční 19.11.2015 v čase od 9:00-15:00 hod. Tešia sa na vás...

Vyšlo októbrové číslo časopisu Naša univerzita30. 10. 2015

V októbrovom čísle časopisu Naša univerzita vám prinášame mnoho zaujímavého čítania.

Zlatá promócia28. 10. 2015

V piatok 6. novembra 2015 o 11,00 hod. sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutoční Zlatá promócia absolventov študijného odboru...

MedGAMES 201526. 10. 2015

11. novembra 2015 (streda) 8.30 hod., Simulačné výučbové centrum a Akademická knižnica Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Malá Hora 4/A, Martin