Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vedecká kaviareň: PIK3CA mutácie pri gynekologických...11. 03. 2015

V rámci projektu s názvom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom...

Slávnostná inaugurácia dekana - dekanské voľno05. 03. 2015

Predsedníčka Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. pozýva...

IX. MARTINSKÉ DNI VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA KONFERENCIA S...04. 03. 2015

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK v Martine v spolupráci s Katedrou aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK v Bratislave, Regionálnym úradom verejného...

Výberové konanie na letné praxe v zahraničí26. 02. 2015

ZAHRANIČNÁ PRÁZDNINOVÁ PRAX pre študentov 3. - 5. ročníka všeobecného lekárstva JLF na partnerských lekárskych fakultách: Budapešť, Pécs a Olomouc.

Vyšlo februárové číslo časopisu NAŠA UNIVERZITA!19. 02. 2015

Od februára máme nielen pokračujúceho rektora, ale na viacerých fakultách začínajú funkčné obdobie noví či staronoví dekani. Predstavujeme tézy dekanky prof....

Vedecká kaviareň: AKÉ SÚ ROZMANITOSTI BIOCHEMICKÝCH...19. 02. 2015

V rámci projektu s názvom Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied, by sme radi pozvali nižšie uvedeným plagátom širokú...

Seminár: Ako si v mori ponúk uloviť štúdium pre seba18. 02. 2015

Seminár o študijných / výskumných pobytoch v zahraničí. Príprava a podávanie podkladových materiálov a dokumentov.