Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyšetrenie SARS-CoV-2

Martinské centrum pre biomedicínu, JLF UK v Martine Vám ponúka dve možnosti PCR testovania SARS-CoV-2:

 

1. RT-PCR stanovenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2
Cena: 38 €
Dni odberov: Pondelok, Streda, Piatok
Čas odberov 8:00 - 8:15 hod.
Výsledok: do 48 hodín 
Žiadanka na vyšetrenie SARS-CoV-2, PCR stanovenie prítomnosti vírusu

 

V prípade hromadných objednávok kontaktujete
pani Ing. Luciu Ráheľovú lucia.rahelovauniba.sk

 

2. Expresné RT-PCR stanovenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2
Cena: 60 €
Dni odberov: Pondelok, Streda, Piatok
Čas odberov 7:45 - 8:00 hod.
Výsledok: do 12 hodín 
Žiadanka na vyšetrenie SARS-CoV-2, PCR - expresne stanovenie prítomnosti vírusu


Postup:

Vyplňte online žiadanku a vyberte si požadovaný termín.
ODOSLANIE ŽIADANKY PREDSTAVUJE ZÁVÄZNÚ OBJEDNÁVKU TESTOVANIA S POVINNOSŤOU PLATBY.
Následne dostanete potvrdzujúci Email s prílohou – prvá strana je faktúra, na druhej strane je Žiadanka.
Faktúru uhraďte a potvrdenie o platbe si uchovajte, preukážete sa ním pri odbere.
Do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko príp. meno a priezvisko testovaného, za ktorého robíte úhradu.
Žiadanku z druhej strany vytlačte, podpíšte ju a uchovajte, preukážete sa ňou pri odbere.
Príďte na odber v čase podľa typu zvoleného testu: preukážte sa potvrdením o úhrade a odovzdajte podpísanú žiadanku.


Upozornenie:

Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie: jesť, piť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby, používať ústnu vodu, fajčiť.
Tesne pred odberom je potrebné vyčistiť si nos.

V prípade hromadných objednávok kontaktujete pani Ing. Luciu Ráheľovú lucia.rahelovauniba.sk


Adresa odberového miesta:

Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK
Malá Hora 4B
036 01 Martin


Ing. Lucia Ráheľová
Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave
email: lucia.rahelovauniba.sk
+421 43 2633 698