Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pediatria

ROK 2024 - ZMENA

Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7976-2523

 

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5336-9942

 

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA 

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2 VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-6678-8864

 

--------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

1. Opis HIK

2. Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0486-0123

 

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7976-2523

 

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3VTC4VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5336-9942