Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Anatómia, histológia a embryológia

ROK 2024 - ZMENA

Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3; VTC4; VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2458-1391

 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3; VTC4; VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5372-7401

 

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3; VTC4; VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0398-6779

-------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

1. Opis HIK

2. Osoby zodpovedné za HIK:

 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.   

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3; VTC4; VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1044-2569

 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3; VTC4; VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5372-7401

 

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

VTC1; VTC2VTC3; VTC4; VTC5

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0398-6779